Tin tức - Sự kiện

Tin tức - Sự kiện

Thông báo đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà do Tổng công ty Sông Đà - CTCP Sở hữu.

1. Tên tổ chức chào bán: Tổng công ty Sông Đà- CTCP

2. Tên Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà

- Địa chỉ: Tòa nhà SUDICO, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Bất động sản

- Vốn điều lệ: 1.148.555.400.000 đồng

3. Thông tin về cuộc đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bán đấu giá cả lô cổ phần

- Giá khởi điểm: 101.900 đồng/cổ phần

- Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 41.745.862 cổ phần

- Số lượng cổ phần người nước ngoài được phép mua: 41.745.862 cổ phần

4. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

- Thời gian: từ ngày 8h00 ngày 10/03/2022 đến 15h30 ngày 29/03/2022

- Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá tại Quy chế đấu giá cổ phần)

5. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

- Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 01/04/2022

- Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

6. Thời gian và đại điểm đấu giá:

- Thời gian: 09h00 ngày 05/04/2022

- Địa điểm: Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

7. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 06/04/2022 đến ngày 15/04/2022

8. Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 07/04/2022 đến ngày 12/04/2022

Các tài liệu đính kèm download tại đây:

Thông báo đấu giá

Tài liệu kèm theo

Quy chế đấu giá

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Liên kết website