Tin Đảng ủy TCT

Tin Đảng ủy TCT

Đảng ủy TCT Sông Đà tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy TCT lần... (Ngày 02/10/2017)

· Hội nghị Ban Thường vụ Lần thứ 27   Đảng ủy TCT Sông Đà đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy TCT lần thứ 27, với sự có...

Đảng ủy TCT Sông Đà tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy TCT lần...

Ngày 06/09/2017

Đảng ủy TCT Sông Đà đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy TCT lần thứ Hai sáu, với sự có mặt của 09 đồng chí và Chánh văn phòng Đảng ủy TCT. ...

Đọc tiếp

Đảng ủy TCT Sông Đà tổ chức Hội nghị Tổng kết Nghị quyết Trung ương...

Ngày 04/08/2017

 Đảng ủy TCT Sông Đà đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Nghị quyết TW 3 khoá VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,...

Đọc tiếp

Thông báo nội bộ của Đảng ủy TCT Sông Đà tháng 6/2017

Ngày 12/07/2017

  Tài liệu download tại đây:

Đọc tiếp

Đảng ủy TCT Sông Đà tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TCT lần...

Ngày 11/07/2017

Đảng ủy TCT Sông Đà đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TCT lần thứ Mười, với sự có mặt của 32 đồng chí. Dưới sự  chủ trì...

Đọc tiếp

Liên kết website