Tin Sông Đà

Tin Sông Đà

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2019, tuần từ ngày 19/4 đến 29/4/2017

          Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017; Chỉ thị của Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà; Kế hoạch số 225-KH/TCT-ĐTN ngày 31/1/2016 của Ban thường vụ Đoàn Tổng công ty Sông Đà về việc  tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công  ty Sông Đà lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

          Tính đến thời điểm hiện nay đã có 6/30 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Tổng công ty Sông Đà tổ chức thành công Đại hội. Ngoài Đại hội điểm của Đoàn Công ty CP Sông Đà 10 diễn ra ngày 24/2/2017 và Đại hội  Chi đoàn Công ty CP phát triển nhà Khánh Hòa ngày 24/3/2017;

         

Đại hội Đại biểu Đoàn Công ty CP Sông Đà 10

Đại hội đoàn viên Chi đoàn Công ty CP phát triển nhà Khánh Hòa

          Tính đến thời điệm hiện này từ ngày 19/4 đến hết 29/4 các đơn vị sau đã hoàn thành và chuẩn hoàn thành Đại hội:

Ngày 19/4: Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CP Sông Đà 5

Ngày 21/4: Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CP Sông Đà 2

- Đại hội đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CP thủy điện Hương Sơn

Ngày 22/4: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CP ĐT&TM dầu khí Sông Đà

Ngày 27/4: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CP điện Việt Lào

- Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CP Sông Đà 3

Ngày 28/4: Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CP Sông Đà 5

- Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CP Sông Đà 11

Ngày 29/4: Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CP tư vấn Sông Đà

Văn phòng Đoàn TCT (Tiếp tục cập nhập).

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Liên kết web